Oplysning om din ret til at gøre indsigelse

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 

Desitin Pharma A/S

Havnegade 55, st. tv.

1058 København K

Danmark

Telefon: +45 33730073

Mail: desitin@desitin.dk

 

 

Indsigelse mod behandling af oplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er "legitime interesser":

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er vores legitime interesser. Vi vil i så fald enten ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller kun behandle de pågældende oplysninger, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

 

Indsigelse mod direct marketing:

Du kan til enhver tid endvidere gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med direct marketing ("indsigelse mod salgsfremmende aktiviteter"). Vi vil i så fald ophøre med at behandle dine oplysninger til markedsføringsformål. Du bedes venligst tage i betragtning, at der af organisatoriske årsager kan ske et overlap mellem din indsigelse og brugen af dine oplysninger under en igangværende kampagne.