Databeskyttelseserklæring

Beskyttelse af vore brugeres personlige data er et vigtigt anliggende for Desitin (Desitin Pharma A/S). Nedenstående databeskyttelseserklæring beskriver, hvilke personlige data der indsamles og hvad disse bruges til. I denne sammenhæng gælder dansk lov.

 

 

1. Indsamling, behandling og brug af data

 

1.1 Automatisk indsamling af data

På samme måde som mange andre foretagender protokollerer Desitin sit websites almene brug og trafik (performance measurement), for at optimere det for vore besøgende og tilpasse det brugernes behov, for at drive market-research og for at afværge hhv. forebygge angreb på websitet. Til disse formål indsamler, behandler og bruger Desitin automatisk følgende adgangsdata under dit besøg på sitet:

 

  • dit domain og din internet-host
  • internetadressen på det website, hvorfra du via et linkhar klikket ind på dette websitedato og klokkeslæt
  • besøgsvarighed- og hyppighed på de valgte hjemmesider
  • overførte datamængder
  • internetprotokol (IP)-adressen på
  • din computer og din computers operativsystem og browsersoftware

 

Vi sletter din IP-adresse igen indenfor 3 måneder, medmindre der i sammenhæng med denne IP-adresse er sket et angreb på vores internetinfrastruktur; i så tilfælde gemmes din IP-adresse så længe som det er påkrævet i sammenhæng med retlig hhv. strafferetlig forfølgelse.

 

1.2 Indsamling af andre personlige data

Dine personlige og kommercielle data indsamles kun, hvis du samtykker hertil, f.eks. hvis du tilmelder dig hos Desitin, bestiller brochurer eller retter en forespørgsel til Desitin via en kontaktformular. Sådanne data indsamles, behandles og bruges kun i det omfang dette er påkrævet til de respektive formål eller hvis dit samtykke foreligger (f.eks. ved tilmelding eller ved svar på en henvendelse). Dine data gemmes kun så længe som dette er påkrævet for at opnå de respektive formål, hhv. i et af myndighederne foreskrevet tidsrum. Der sker ikke nogen sammenkobling af dine opgivelser med de automatisk  indsamlede adgangsdata.

 

1.3 Tilmelding til Desitin websitets beskyttede område

Pga. reklamelovgivningens regler vedr. medicinområdet er adgangen til visse dele af Desitin websitet forbeholdt medicinsk fagfolk („beskyttet område“). For at få adgang til det beskyttede område kan du tilmelde dig hos os („Desitinlogin“).

Ved din tilmeldelse til „Desitinlogin“ spørges du efter personlige data som fornavn, efternavn, email-adresse, profession og andre frivillige oplysninger. Du kan til enhver tid slette dine opgivne data efter behov. Husk at du ikke længere har adgang til det beskyttede område via dit „Desitinlogin“, når du sletter data, der er påkrævet for registreringen.

 

1.4 Overførsel af data til tredjepart

Overførsel af data til tredjepart sker kun, såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, eller hvis Desitiner forpligtet dertilpga. strafferetlige bestemmelser eller af myndigheder eller pga. retlige anordninger eller beslutninger, eller hvis overførselen er påkrævet i tilfælde af rets- eller strafforfølgelse af angreb på Desitins internetinfrastruktur.

 

1.5 Tjenesteydere

Desitinforbeholder sig retten til at gøre brug af (eksterne) tjenesteydere ved indsamlingen, behandlingen el. brugen af data (f.eks. kan en tjenesteyder af Desitin få til opgave at fremsende informationsmateriale, som du har ordret; til dette formål skal forsendelsesafdelingen have kendskab til dit navn, din adresse og det konkret ordrede materiale).

 

 

2. Cookies

Nogle af Desitin-hjemmesiderne bruger såkaldte "cookies". Cookies er små filer med data, der downloades til brugerens pc under dennes besøg på et website. Cookies kan indeholde forskelige slags data og hjælper til at stille yderligere funktioner til rådighed (og gør derved hjemmesiderne mere brugervenlige, effektive og sikre). Såfremt der anvendes cookies, indeholder disse ingen personlige data, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil (f.eks. ved at lette gentagen adgang til det kodeordsbeskyttede online-område, idet du ikke behøver at genindtaste de data, der er indeholdt i cookien, som dit bruger-ID og hhv. kodeordet).

Desitinbruger derudover såkaldte „session-cookies“, der slettes automatisk når du lukker din browser.

Du kan selvfølgelig indstille din browser til ikke at downloade vorecookies til din harddisk idet du vælger ikke at acceptere cookies i din browserindstilling. Husk dog på, at nogle af funktionerne på vores website derved muligvis ikke længere står til rådighed, når du har deaktiveret brugen af cookies.

 

3. Ændringer i databeskyttelseserklæringen

Desitinforbeholder sig retten til ændringer af indholdet i nærværende databeskyttelseserklæring uden forudgående varsel eller begrundelse i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Venligst hold dig selv orienteret mht. de respektive aktualiseringer af den nærværende databeskyttelseserklæring.

 

 

4. Fortrolighed og emails

Hvis du sender en emailtil Desitin via vort website, vil disse data blive krypteret inden forsendelsen.

 

5. Brugeres rettigheder

 

Du er berettiget til enhver tid per forespørgsel uden beregning at modtage oplysninger om dine gemte, personlige data. Derudover har du ret til i henhold til gældende lov og ret at få dine personlige data rettet, spærret hhv. slettet. I tilfælde af forespørgsel om oplysninger bedes du henvende dig til vores i det nedenfor nævnte databeskyttelsesrepræsentant.

 

 

6. Databeskyttelsesrepræsentant

Du bedes henvende dig til vores databeskyttelsesrepræsentant i tilfælde af forespørgsler, spørgsmål, ris eller ros i sammenhæng med indsamling, behandling og brug af dine data hos Desitin, på emailadressen: desitin@desitin.dk

 

7. Copyright

Copyright © Desitin Pharma A/S 2011.

Alle rettigheder forbeholdes.