Desitin

Desitin blev grundlagt i Berlin i 1919. Det første produkt var Desitin-salve til behandling af forbrændinger og hudafskrabninger. Produktet bliver stadig produceret, og selvom det har lille salgsbetydning, har det fortsat givet navn til virksomheden.

 

I slutningen af 1945 flyttede Desitin til Hamborg. I Hamborg begyndte Desitin at udvikle og fremstille præparater til behandling af epilepsi. Det første produkt, lanceret i Tyskland i 1954, var et kombinationsprodukt af fenytoin og fenobarbital.

 

Siden det første produkt har Desitin fokuseret på forskning i behandling af lidelser indenfor centralnervesystemet (CNS). Desitin har særligt været innovativ i udviklingen af nye dispenseringsformer.

 

I 1990’erne lancerede Desitin produkter til behandling af Parkinsons syge og har en portefølje af produkter til behandling af netop denne lidelse. Disse produkter er imidlertid ikke lanceret i Danmark.

 

I Danmark er fokus på behandling af epilepsi og flere nye terapiområder er sidenhen kommet til.

 

Desitin Arzneimittel er et mellemstørrelse, uafhængigt selskab, der stadig er familieejet og har ca. 300 ansatte.

 

Produkter bliver udviklet, produceret og tested på Desitins fabrik i Hamburg, og intet produkt forlader fabrikken uden at opfylde strenge kvalitetskrav.

 

Der udvikles og produceres avanceret i produkter til behandling af CNS-relaretede lidelser til glæde for såvel fagpersonale som patienter.