Direktiv om forfalskede lægemidler / Falsified Medicines Directive (Directive 2016/62/EU)

Desitin overholder retningslinierne i direktiv 2016/62/EU. Alle produkter frigivet pr. 09.02.2019 indeholder de foreskrevne sikkerhedskrav. I tilfælde af underretninger vedrørende Desitins produkter, kontakt venligst serialisierung@desitin.de

 

Desitin is compliant with Directive 2016/62/EU. All products released as of 9/2/2019 bear the safety features as required. In case of any alerts for Desitin products please contact serialisierung@desitin.de