Dystoni

Dystoni har mange ansigter. Det kan være ufrivillige bevægelser i hele eller dele af kroppen. Det udspringer fra hjernen som ikke er i stand til at kontrollere impulserne til musklerne. Dvs. at man har raske muskler som aktiveres via forkerte signaler fra hjernen. Det kan være til enkelte kropsdele så som øjenmusklerne eller musklerne i hals og nakke. Dette betegnes som ”fokal dystoni”.

 

Er det påvirkede område større kaldes det ”segmentær dystoni”. Hemidystoni er en tilstand hvor musklerne kun er påvirket i den ene side af kroppen. Er alle muskler i kroppen involveret taler man om ”generaliseret dystoni”.

 

De forskellige tilstande er meget præcist beskrevet på Dansk Dystoniforenings hjemmeside.