Epilepsi

Epilepsi er en af de hyppigste neurologiske lideler. I Danmark regner man med, at ca. 0,5-1% i befolkningen lider af epilepsi i en eller anden form. Det svarer til, at der konstant er ca. 55.000 personer med behov for behandling for epilepsi.

 

Epilepsi er et symptom, der viser sig ved en række lidelser karakteriseret ved gentagne, spontane anfald af bevidstheds- og/eller motoriske forstyrrelser pga. abnorm aktivitet i grupper af hjerneceller.

 

Epilepsi er beskrevet i hele menneskets historie. De tidligste optegnelser er dateret til ca. 2000 år før kristus og fundet på stentavler i Babylon. Igennem tiden er epilepsi beskrevet som noget overnaturligt, magisk, helligt osv. Hippocrates beskrev som den første ca. 500 fk. lidelsen som en dysfunktion af hjernen, han troede at den stammede fra en overproduktion af "flegma", en af de fire kropsvæsker, og foreslog en behandling af diæt og medicin. Hippocrates' tanker blev først taget alvorligt i det 19' århundrede. I det gamle Grækenland troede man, at guderne kastede mennesket til jorden, deraf ordet epilepsi, der betyder: angrebet, holdt nede eller besat.