Anfaldstyper

Epilepsi er i virkeligheden flere forskellige sygdomsgrupper, med hver deres forløb. Af praktiske hensyn er det vigtigt at underopdele epilepsien. Dette gøres bl.a. udfra typen af anfald. Klassifikationen af epilepsi diskuteres intenst, men generelt opdeles de epileptiske anfald i to hovedgrupper:

 

 

A) Primært generaliserede anfald

Her er hele hjernen involveret fra begyndelsen af anfaldet. Bevidsthedssvækket - ingen forvarsler.

 

Der er flere typer:

 • Absencer (fravær)
 • Tonisk-klonisk (kramper)
 • Myoklonier (hurtige ryk)
 • Astatisk (fald)

B) Partielle anfald

Ved denne form involveres til at begynde med kun en lille del af hjernebarken. I disse tilfælde kan man ofte påvise en strukturel fejl i et specifikt område. Den elektriske udladning kan i nogle tilfælde sprede sig til en større del og give bevidsthedspåvirkninger og måske ende med et krampeanfald (sekundært generaliseret). Ved et sådant anfald kan der forekomme et varsel.

 

 

Anfaldsklassifikation:

 

 1. Simple partielle anfald (med bevaret bevidsthed)

 • Motoriske symptomer
 • Sensoriske symptomer
 • Psykiske symptomer
 • Autonome symptomer

2. Komplekse partielle anfald (med påvirket bevidsthed)

 • Først som simpelt partielt, men udviklende sig med stigende bevidsthedspåvirkning
 • Bevidsthedspåvirkning
 • Påvirket bevidsthed fra starten af anfaldet (automatisme)
 • Sekundær generalisering af partielt anfald. Bevidsthedstab og generaliserede tonisk / kloniske kramper