Forholdsregler

Vær rolig. Personen har ikke smerter og er ikke i livsfare. Beskyt personen mod stød og slag. Når kramperne er ophørt, så forsøg at lægge personen på siden, sørg for frie luftveje.

 

Tilkald kun læge/alarm 112, hvis

  • anfaldet varer mere end 5 minutter
  • anfaldet gentager sig
  • anfaldet sker under badning
  • eller hvis personen er kommet til skade

Bliv ved personen til bevidstheden er returneret, og personen kan klare sig.

 

 

Nødhjælpskort kan rekvireres hos Dansk Epilepsiforening på telefon 66 11 90 91 eller via e-mail til epilepsi@epilepsiforeningen.dk.