Forløb

På baggrund af anfaldstype, hyppighed, EEG-undersøgelse, starttidspunkt for det første anfald, vurdering af den kognitive udvikling (hos børn) samt en række andre faktorer kan man inddele epilepsien i forskellige syndromer. Prognosen er vidt forskellig for de forskellige former.